Būvniecība un projektēšana

Pillar Contractor

Būvdarbu organizācijas un kvalitātes kontroles uzņēmums Pillar Contractor plāno un īsteno būvniecības procesus, kā arī nodrošina to kontroli, lai veiktie darbi atbilstu izvirzītajām kvalitātes prasībām un mērķiem. To panākam iesaistoties nekustamo īpašumu attīstības fāzē jau pirms būvniecības, piedāvājot profesionālus projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus. Savā darbībā pamatoti lepojamies ar jau realizētajiem, gan arī vēl attīstības stadijā esošiem vērienīgiem, tostarp  mazāka mēroga projektiem. Mūsu komandā ir vairāk nekā 80 darbinieku, tostarp 13 sertificēti speciālisti dažādās projektēšanas un būvniecības nozarēs.

Pillar Contractor integrētā pārvaldības sistēma ieguvusi pasaules līmeņa auditora Bureau Veritas izsniegtus starptautiskā standarta ISO sertifikātus. 

ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma”

ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēma”

ISO 45001:2018 „Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas”

Darbības virzieni

Projektēšana un autoruzraudzība

Mūsu komandai ir pieredze apjomīgu un sarežģītu būvprojektu izstrādāšanā, un inženierkomunikāciju projektēšanā, un autoruzraudzībā. Mēs nodrošinām projektēšanas termiņu disciplīnu un esam kompetenti ilgtspējīgu risinājumu izstrādē, pielietojot BIM tehnoloģijas un precīzi definējot finanšu un laika termiņu resursus.

Ģenerāluzņēmēja pakalpojumi

Būvniecības procesu vadīšana un koordinēšana ir viens no mūsu pamatdarbības veidiem. Līdz smalkākajām detaļām pārdomāta un efektīva projektu vadība ļauj mūsu klientiem saņemt augstvērtīgu produktu, kas atbilst klienta vēlmēm un iespējām. Turklāt mēs nodrošinām pilna cikla būvniecības procesa realizāciju, sākot no ieceres skices līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (design & build).

Būvuzraudzības un projektu vadības pakalpojumi

Mēs piedāvājam būvuzraudzību un konsultācijas par būvniecības un projektēšanas procesiem. Pillar piedāvā uzņemties klienta interešu pārstāvniecību visos projektēšanas un būvniecības posmos, tai skaitā būvniecības mērķbudžetu noteikšanu, tāmju sastādīšanu un optimizācijas risinājumu izstrādi atbilstoši klienta vēlmēm un iespējām. Mūsu eksperti nodrošina arī ēku un inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa novērtēšanu.

Būvniecības inventāra noma

Pillar Contractor rīcībā esošā tehnikas bāze ļauj ne tikai pašu spēkiem veikt visus ar inženierkomunikācijas izbūvi saistītos darbus, bet jaudīgo tehniku iznomāt arī klientiem kopā ar mūsu sertificētajiem traktortehnikas operatoriem.

Inženierkomunikāciju izbūve

Komandas pieredze apjomīgu un sarežģītu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvju projektos New Hanza teritorijā ir ļāvusi uzkrāt plašas zināšanas un pieredzi efektīvai līdzīgu projektu realizācijai citviet. Lai kāds būtu jūsu iecerētais objekts, mūsu sertificētie speciālisti sniegs padomu un konsultēs par piemērotākajiem risinājumiem.

Darba aizsardzības pakalpojumi

Augstie darba aizsardzības standarti uzņēmumā un izpratne par to nozīmi ikdienas darbā ļauj sniegt darba aizsardzības pakalpojumus arī mūsu klientiem un sadarbības partneriem. No bezmaksas konsultācijām līdz pat darba vides risku novērtēšanai, darba aizsardzības politikas izstrādei un dokumentācijas sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī kontrolpārbaudēm objektā.

Mēs specializējamies

  • projektēšanā un autoruzraudzībā
  • inženierkomunikāciju izbūvē
  • biroju un sabiedrisko ēku būvniecībā
  • loģistikas centru un noliktavu būvniecībā
  • daudzdzīvokļu namu būvē
  • demontāžas darbos
  • darba aizsardzības konsultācijās