Pillar Contractor būvētais Olaines Mācību centrs nosvin spāru svētkus

Piektdien, 12. janvārī, Olaines Mācību centra būvniecības teritorijā, klātesot tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei, tika nosvinēti spāru svētki. Tas simbolizē brīdi, kad būvniecības procesā sasniegts ēkas augstākais punkts.

Mācību centra ēkas kopējā platība ir aptuveni 2500 m2. Tajā atradīsies ne tikai mācību telpas korekcijas dienestu personālam, bet arī konferenču zāle, ieslodzījuma vietu sistēmas muzejs, lasītava, dienesta viesnīca, kā arī sporta un praktisko nodarbību telpas. Mācību centrā vienlaicīgi varēs apmācīt 150 nodarbinātos. Plānots, ka Olaines Mācību centrs durvis vērs 2024. gadā, un tam būs būtiska loma arī jaunā Liepājas cietuma darbinieku sagatavošanas procesā, nodrošinot jaunai resocializācijas sistēmai atbilstošu mācību vidi un infrastruktūru.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere spāru svētku pasākumā norādīja: "Mācību centrs Olainē palīdzēs apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu cilvēkiem pēc soda izciešanas atgriezties sabiedrībā kā pilnvērtīgai un likumpaklausīgai tās daļai, un mēs visi varētu dzīvot drošākā un labākā valstī."

Mācību centra būvnieka SIA Pillar Contractor valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks norādīja: “Sveicu visus projektā iesaistītos spāru svētkos, kad neskatoties uz dažādiem notikumiem un grūtībām, šis nozīmīgais ēkas būvniecības posms ir sekmīgi noslēdzies. Īpašs paldies celtniekiem, jo bez viņu darba būvlaukumā, rezultāts nebūtu sasniedzams. Svētku brīdis ir īss, jo mūs jau gaida nākamā posma būvniecības darbi, kur jāizbūvē ~15000 m elektroinstalāciju, 1600 m ventilācijas cauruļvadu ~ 3000 m2 fasāžu un ~4100 m2 apdares virsmas. Ņemot vērā šo, novēlu visiem būvniecības procesā iesaistītajiem konstruktīvu un produktīvu sadarbību turpmākajā realizācijas procesā, lai tikpat labā noskaņojumā tiktos jau ēkas atklāšanas svētkos.”

Objekta būvniecību veic Pillar Contractor saskaņā ar noslēgto līgumu par 6 364 029,82 eiro (bez PVN), no kuriem 85% ir Norvēģijas grantu finansējums, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.