A6 Loģistikas parks ieguvis 1.vietu konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023”

Pillar Capital attīstītais un Pillar Contractor būvētais loģistikas parks turpina plūkt laurus dažādos konkursos un papildināt jau esošo nomināciju un balvu skaitu.

A6 Loģistikas parks nupat Ekonomikas ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas kopīgi rīkotajā konkursā ieguva 1. vietu nominācijā “Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka 2023”.

Šogad konkursā tika iesniegti 23 projektu pieteikumi. Kā uzsvēra konkursa rīkotāji – energoresursu cenu pieaugums pēdējos gados daudzus ir mudinājis pārskatīt savus ikdienas paradumus, lai mazinātu patēriņu, tomēr ievērojamus ietaupījumus var sniegt tikai liela mēroga pasākumi vai pāreja uz alternatīviem energoresursiem.

“Augsti energoefektivitātes rādītāji jau projekta izstrādes gaitā bija viens no mērķiem, uz ko tiecāmies un mērķus ir izdevies sasniegt ar uzviju. 2020. gadā atklātais A6 loģistikas parks ir pirmās noliktavas ēkas Latvijā, kas projektētas un būvētas atbilstoši BREEAM prasībām. Ēkām ir A klases energoefektivitāte un faktiskai enerģijas patēriņš ir iespaidīgi zems. To ik dienu novērtē mūsu nomnieki, bet tagad prieks, ka novērtējumu saņemam arī no industrijas uzraugiem”, pauda Pillar Capital Attīstības direktors Pēteris Guļāns.

Konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau 13 gadus organizē Ekonomikas ministrija. Šogad tas tika organizēts sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju un Latvijas Būvinženieru savienību. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību un telpu mikroklimatu.