Investoru kalendārs


Pillar Capital, AS koncerna finanšu pārskati par 2020. gadu tiks publicēti šādos datumos:

Notikums
Datums
Notikums
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī (revidēti)
Datums
26.04.2021 – 30.04.2021