Reģistrētas izmaiņas Pillar Capital, AS statūtos

Šā gada 24. novembrī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas Pillar Capital, AS statūtos.

Kā ziņots, Pillar Capital, AS valde no šā gada 2. novembra strādā 4 valdes locekļu sastāvā, līdz ar to veikti arī attiecīgi grozījumi Pillar Capital, AS statūtu 4.1. punktā: “Sabiedrības valde sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem, kuriem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību vismaz 3 (trim) kopā.”