Izmaiņas Pillar Capital valdes sastāvā

Lai nodrošinātu uzņēmuma Pillar Capital biznesa virzienu efektīvu pārvaldību un strukturētu atbildības jomas, ir veiktas vairākas izmaiņas uzņēmuma valdes sastāvā un amatos.

Ar šī gada 1.novembri valdes locekļa un finanšu direktores amatu atstāja Aija Hermane-Sabule. Līdz ar to no 2. novembra Pillar Capital valde darbojas šādā sastāvā:

  • Edgars Miļūns - valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors (CEO);
  • Arnolds Romeiko - valdes loceklis, finanšu direktors (CFO);
  • Pēteris Guļāns - valdes loceklis, attīstības direktors (CDO);
  • Inga Vēvere - valdes locekle, juridiskā direktore (CLO).

Pillar grupas uzņēmumi nekustamā īpašuma nozarē darbojas jau kopš 2006. gada. Šo gadu laikā tas kļuvis par pilna cikla nekustamo īpašumu attīstītāju, uzkrājot ievērojamu pieredzi un kompetenci visu veidu un mērogu attīstības un būvniecības projektos. Uzņēmumā strādā ap 100 darbinieku un tā komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, kultūrtelpa Hanzas Perons, biroju ēka Elizabetes ielā 23, biroju un loģistikas centrs Rīgā A6, kā arī citi īpašumi. Pillar grupas uzņēmumu vidū ir Pillar Capital, Pillar Contractor, kas realizē būvniecības procesus un to kontroli. Tāpat grupā ietilpst uzņēmums Pillar Architekten, kas piedāvā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus, Pillar Development, Pillar Property Management, kas nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kā arī Hanzas Perons - kultūrvieta mūzikai, mākslai un citiem notikumiem.